Image

Pro­fil­be­klæd­ning

Vi har tøjet til alle — og enhver lejlighed

Den ret­te pro­fil­be­klæd­ning er vig­tig og en del af din virk­som­heds ansigt udadtil. Vi har tøjet til alle — og til enhver lejlighed. 
Vi hjæl­per dig med at bran­de din virk­som­hed, hvad enten det dre­jer sig om log­o­et på tøjet til brug på lage­ret, i butik­ken, på mes­sen, i mødet med kun­den — eller på løbejak­ken til fritidsbrug. 
Det hand­ler om at gøre din virk­som­hed syn­lig og gen­ken­de­lig. Vi har et stort og bredt sor­ti­ment inden­for pro­fil­be­klæd­ning og kan hånd­te­re alle typer tryk fra det almin­de­li­ge direk­te-tryk og trans­fer-tryk til flot­te 3D-bro­de­rin­ger. Kun fan­ta­si­en sæt­ter græn­sen for, hvor og hvor­dan dit logo skal ses næste gang.

Image

Pro­fil­be­klæd­ning

Vi har tøjet til alle — og enhver lejlighed

Den ret­te pro­fil­be­klæd­ning er vig­tig og en del af din virk­som­heds ansigt udadtil. Vi har tøjet til alle — og til enhver lejlighed. 
Vi hjæl­per dig med at bran­de din virk­som­hed, hvad enten det dre­jer sig om log­o­et på tøjet til brug på lage­ret, i butik­ken, på mes­sen, i mødet med kun­den — eller på løbejak­ken til fritidsbrug. 
Det hand­ler om at gøre din virk­som­hed syn­lig og gen­ken­de­lig. Vi har et stort og bredt sor­ti­ment inden­for pro­fil­be­klæd­ning og kan hånd­te­re alle typer tryk fra det almin­de­li­ge direk­te-tryk og trans­fer-tryk til flot­te 3D-bro­de­rin­ger. Kun fan­ta­si­en sæt­ter græn­sen for, hvor og hvor­dan dit logo skal ses næste gang.

Kata­lo­ger

Pro­fil­be­klæd­ning
Image

Til­meld dig vores nyhedsmail

og vær med i lod­træk­nin­gen om flot­te præmier

Vi træk­ker lod blandt nye til­mel­din­ger en gang i kvartalet.

Vi sen­der kun mails ud, når vi har spe­ci­el­le til­bud. Du får der­for ikke fyldt din mail­boks med nyheds­mails fra os! Ønsker du på et tids­punkt at afmel­de nyheds­bre­vet igen, kan det­te nemt og enkelt gøres i bun­den af vores nyhedsmail.

Image

Til­meld dig vores nyhedsmail

og vær med i lodtrækningen
om flot­te præmier

Vi træk­ker lod blandt nye tilmeldinger
en gang i kvartalet.

Vi sen­der kun mails ud, når vi har spe­ci­el­le til­bud. Du får der­for ikke fyldt din mail­boks med nyheds­mails fra os! Ønsker du på et tids­punkt at afmel­de nyheds­bre­vet igen, kan det­te nemt og enkelt gøres i bun­den af vores nyhedsmail.