Image

Slik og chokolade

Vi desig­ner alt i slik!

Søde fri­stel­ser med dit logo — er den lil­le lækre ople­vel­se, som dine kun­der husker dig på. Vi kan desig­ne og leve­rer alt i slik, fra enkelt pak­ke­de bol­sjer, æsker med pastil­ler eller sna­ck­po­ser med dit logo — til jule­ka­len­de­ren fyldt med det der mat­cher og under­stre­ger net­op din virk­som­hed. Log­os­lik væk­ker opsigt på mes­sen, på kun­de­be­sø­get eller i din recep­tion. Lad dig inspi­re­re af vores sto­re udvalg på hjem­mesi­den og lad os hjæl­pe dig med at fin­de dit næste logoslik.

Image

Slik og chokolade

Vi desig­ner alt i slik!

Søde fri­stel­ser med dit logo — er den lil­le lækre ople­vel­se, som dine kun­der husker dig på. Vi kan desig­ne og leve­rer alt i slik, fra enkelt pak­ke­de bol­sjer, æsker med pastil­ler eller sna­ck­po­ser med dit logo — til jule­ka­len­de­ren fyldt med det der mat­cher og under­stre­ger net­op din virk­som­hed. Log­os­lik væk­ker opsigt på mes­sen, på kun­de­be­sø­get eller i din recep­tion. Lad dig inspi­re­re af vores sto­re udvalg på hjem­mesi­den og lad os hjæl­pe dig med at fin­de dit næste logoslik.

Image
Image

Kata­lo­ger

Slik og chokolade