Image

Pro­mo­tion

Den rig­ti­ge rek­la­mear­ti­kel sæl­ger din virksomhed

Der er man­ge måder at gøre opmærk­som på din virk­som­hed — og lige­så man­ge for­skel­li­ge rek­la­mear­tik­ler at gøre det med. 
Dit bud­skab er vig­tigt, og det er der­for afgø­ren­de, at du får valgt den ret­te rek­la­mear­ti­kel til dit for­mål. Din rek­la­mear­ti­kel er med til at sæl­ge din virk­som­hed. Fra kug­le­pen­nen med dit logo, der går fra hånd til hånd hos kun­der og med­ar­bej­de­re over tasker, ter­mokrus og nøg­le­rin­ge — til nøg­les­noren eller den helt unik­ke arti­kel, der afspej­ler net­op dit pro­dukt på en messe. 
I Hjorth pro­mo­tion er vi med på, hvad der rører sig og kan tryk­ke dit logo på alle ønske­li­ge artik­ler. Vi står altid klar til at møde din virk­som­hed og fin­de det, der hjæl­per dig til at pro­fi­le­re dit brand.

Image

Pro­mo­tion

Den rig­ti­ge rek­la­mear­ti­kel sæl­ger din virksomhed

Der er man­ge måder at gøre opmærk­som på din virk­som­hed — og lige­så man­ge for­skel­li­ge rek­la­mear­tik­ler at gøre det med. 
Dit bud­skab er vig­tigt, og det er der­for afgø­ren­de, at du får valgt den ret­te rek­la­mear­ti­kel til dit for­mål. Din rek­la­mear­ti­kel er med til at sæl­ge din virk­som­hed. Fra kug­le­pen­nen med dit logo, der går fra hånd til hånd hos kun­der og med­ar­bej­de­re over tasker, ter­mokrus og nøg­le­rin­ge — til nøg­les­noren eller den helt unik­ke arti­kel, der afspej­ler net­op dit pro­dukt på en messe. 
I Hjorth pro­mo­tion er vi med på, hvad der rører sig og kan tryk­ke dit logo på alle ønske­li­ge artik­ler. Vi står altid klar til at møde din virk­som­hed og fin­de det, der hjæl­per dig til at pro­fi­le­re dit brand.

Image
Image

Kata­lo­ger

Pro­mo­tion